Képzések

2021. október 22. és 2021. november 11. között sikeresen megvalósult a GINOP-5.3.5-18-2018-00003 azonosító számú, „A nagykereskedelmi ágazat munkaerőigényeinek és készségigényeinek előrejelzése” és a GINOP-5.3.5-18-2018-00005 azonosító számú „A kiskereskedelmi ágazat munkaerőigényeinek és készségigényeinek előrejelzése” című pályázat kapcsolódó felnőttképzési feladatainak ellátása projektelem.

Feladatunk volt a projekt keretében történt felmérés alapján (munkáltatók és munkavállalók megkérdezése) kialakult hiányos kompetenciákra koncentráló kompetencia fejlesztő képzés – Munkahelyi eredményesség fejlesztése – projekt során történő megvalósítása az ágazatban résztvevő munkavállalók számára, mely hozzájárul meglévő ismereteik bővítéséhez, segítséget nyújt munkahelyi eredményességük növeléséhez, és ahhoz, hogy tudatosítani tudják magukban a munkahelyi eredményességükhöz leginkább fontos és szükséges kompetenciákat.

A munkahelyi eredményesség fejlesztése képzések a Dunaújvárosi-, valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrumok, kereskedelmi ágazati oktatást biztosító tagintézményeiben, az ott tanuló – szakképzettség megszerzéséhez közelálló – diákok részvételével, 30 órában csoportos (kontaktórás) formában valósult meg.

A fejlesztési alkalmak során, a résztvevők az alábbi témákban szerezhettek ismereteket:

–        A proaktivitás és felelősségvállalás fontossága

–        Célállítási technikák

–        Pályaorientáció

–        Időgazdálkodási és munkaszervezési ismeretek

–        Konfliktuskezelési módszerek

–        Prezentációs technikák

–        Stresszmenedzsment eszközök

A projektenként vállalt 50-50 fő elérése sikeresen megvalósult.

Összesen 54 fő vett részt a nagykereskedelmi-, továbbá 55 fő a kiskereskedelmi projektelem keretében megvalósuló képzéseken, mindösszesen négy képzési csoportban.

A fejlesztési etapot követően bemutatásra került a résztvevők számára a projekt keretében kifejlesztett ágazati portál is, ahol az ágazati munkáltatókkal tudnak kapcsolatba kerülni a munkavállalók, ami a képzésben részt vett hallgatók számára is jövedelmező lehet a jövőre való tekintettel.

https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/felkeszito-diakoknak-a-munkaba-allas-elott-4745462/